byggematerialer og infrastruktur til bæredygtig byudvikling

materialer & ekspertiser som guider dig frem til den mest robuste bæredygtige løsning

Om Os

ENVIATEC A/S - Enviromental Technologies blev stiftet i januar 2019. Formålet er at distribuere robuste byggematerialer og infrastruktur til bæredygtig urbanisering.


Forud for ENVIATEC har jeg i mange år arbejdet med  teknologier til reduktion af brugen af fossile brænsler og senere med rensesystemer til begrænsning af negative miljøpåvirkninger skabt af invasive akvatiske arter.


Incitatmentet for at drive ENVIATEC er ønsket om at være med til at gøre en forskel og være med til at udvikle nye produkter og processer. Metoder som udvikler langt mindre CO2 end det som vi har været vant til i generationer.


Eftersom byggeriet er ansvarlig for mere end 30% af CO2 udledningen i Danmark er bæredygtige materialer for privat og offentlig urban planlægning et godt sted at begynde. Man kan sige at de lavthængende frugter i den grad er til stede. 


Vi er first-movers som fortsat har meget at lære fordi vi konstant afsøger mulighederne for at gøre det bedre og reducere det negative aftryk på miljøet mest muligt.


Vi baserer vore løsninger på nye teknologier, hvilket gør at vi i mange tilfælde vil kunne løse arbejdsopgaver hurtigere og langt mere miljøvenligt end set hidtil. 


Med venlig hilsen


ENVIATEC A/S


Jørgen Frahm

Iværksætter & administrerende direktør


Bæredygtighed

Vi arbejder en del med bæredygtighed og stiller krav til os selv og vore samarbejdspartnere om at arbejde hen imod overholdelse af relevante FN's bæredygtighedsmål.


Med vores samling af produkter og ydelser arvejder vi hen mod 12 af de 17 bæredygtighedsmål. 

ENVIATEC er medlem af Building Green Council Denmark, idet vi mener at det vigtigt at være i et 

forum hvor man taler samme sprog og i høj grad

vægter bæredygtighed i langt højere grad end

man har været vant til af gøre tidligere.